MRK RED Consulting

Πρότυπη εταιρία συμβούλων με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών Β2Ι (Business to Individual) υψηλής ποιότητας. 

MRK RED Consulting

MRKred leads to corporate sustainability. 

Mrk RED Consulting

Ανάπτυξη Πωλήσεων, Κλάδος Ασφαλίσεων, Κλάδος Επενδύσεων

Mrk RED Consulting

Μελέτες Περιβάλλοντος

H MRKred είναι η πρώτη εταιρία συμβούλων που προσφέρει προς τους πελάτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ως προς την εταιρική διακυβέρνηση.  Στόχος της MRKred  είναι οι πελάτες της να έχουν υψηλή κερδοφορία, επενδύοντας με συνέπεια και ισονομία σε τρεις βασικούς πυλώνες. 

  • στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού δημιουργώντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε ηθικούς κανόνες
  • σεβασμός προς την κοινωνία που η εταιρία δραστηριοποιείται 
  • καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 Πωλήσεις – Marketing – Εκπαίδευση

Η ανάπτυξη των πωλήσεων είναι στενά συνυφασμένη με την κερδοφορία και κάτ’ επέκταση τη βιωσιμότητα και μακροημέρευση της κάθε επιχείρησης. 

Η ανάπτυξη των πωλήσεων είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών και μεθόδων προσαρμοζόμενες στην κουλτούρα της κάθε εταιρείας. 

Στην MRKred διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στους τομείς των Πωλήσεων και του Marketing και της Εκπαίδευσης. 

Η MRKred είναι δίπλα στην επιχείρησή σας κάθε στιγμή, σύμμαχος, ώστε με νέες καινοτόμες ιδέες και στρατηγικές να υπερισχύσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που εξελίσσεται και μεταβάλλεται καθημερινά.

Μπείτε σε ένα καινούργιο κόσμο με την  επιχείρησή σας να πρωταγωνιστεί  σε κάθε τομέα προσφέροντας μοναδικές λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Ανθρώπινοι Πόροι

Παρά την αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας οι ανθρώπινοι πόροι εξακολουθούν να αποτελούν το πιο αξιόπιστο και σημαντικό κύτταρο του κάθε οργανισμού. Η MRKred έχει αναπτύξει μεθοδολογία και εργαλεία που συνδυάζουν την υψηλή κερδοφορία της εταιρείας ή της επιχείρησης σε συνδυασμό με την δημιουργία εξαιρετικού εργασιακού οικοσυστήματος .

Ενώ η αύξηση της ΑΙ (Artificial Intelligence) συζητείται και έχει αρχίσει όλο και περισσότερο να έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις το συγκριτικό πλεονέκτημα θα δοθεί από εκείνες που θα έχουν επενδύσει  στην ΕΙ (Emotional Intelligence).

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί τον ιστό ανάπτυξης κάθε υγειούς οργανισμού. Είναι πιο σύνθετη στην εφαρμογή της αλλά πιο αποτελεσματική μορφή ανάπτυξης που συντείνει στην αύξηση του ROI κάθε εταιρίας ή οργανισμού. 

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών και υπηρεσιών για ιδιωτικά και δημόσια έργα.  Υποστήριξη σχεδίων και στρατηγικών για την βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη και την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευθύνης. 

Παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικών συμβουλών και μελετών για ιδιωτικά και δημόσια έργα και επιχειρήσεις.  Σχεδιασμός και αξιολόγηση στρατηγικών και δράσεων για την βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, την προαγωγή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης.  Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων και Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντων.  Σχεδιασμός επενδύσεων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

Κλάδος Ασφαλίσεων

Εξασφαλίζοντας οικονομική συνέχεια και ομαλή λειτουργία σε περίπτωση κάποιας καταστροφής Φυσικής ή μη.

Επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, Cyber Security, Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Ρύπανσης καθώς και Εξειδικευμένων Κινδύνων.

Η ασφάλιση αν και δεν είναι υποχρεωτική, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, αποτελεί μια επένδυση τόσο για τις εταιρίες όσο και τα φυσικά πρόσωπα. Η ουσία της ασφάλισης είναι ότι σε μια δύσκολη στιγμή ή ένα βίαιο γεγονός όπως:

  • κλοπή
  • πυρκαγιά
  • ασθένεια – θάνατος

Θα υπάρχει πρόσβαση  σε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων που θα βοηθήσει στην ομαλή συνέχιση της επιχείρησης ή της ζωής του ατόμου.  Γι’ αυτό τον λόγο έχουμε εντάξει στις συμβουλευτικές υπηρεσίας μας και την μελέτη αναγκών των πελατών μας για ασφαλιστική κάλυψη.

GDPR

Mετά τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Εάν η εταιρία σας δραστηριοποιείται στην ΕΕ τότε θα σας επηρεάσει σχεδόν σίγουρα.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύπλοκο κανονισμό ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο με τον ο οποίο η κάθε εταιρία ανεξαρτήτως κλάδου συλλέγει, διαχειρίζεται και διαφυλάττει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της.  Η MRKred αναλαμβάνει την συμμόρφωση  της εταιρίας σύμφωνα με τις επιταγές του νέου κανονισμού  GDPR καθώς και την  υποστήριξη της στην συνέχεια.  Οι υπηρεσίες της MRKred σε σχέση με τον κανονισμό περιλαμβάνουν και την συμμόρφωση  στο νομικό κομμάτι όσο και στο IT και security

Mrk Red

Πρότυπη εταιρεία συμβούλων παροχής υπηρεσιών Business to Individual υψηλής ποιότητας.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 211 18333648

Email

info@mrkred.gr

Διεύθυνση

Πατησίων 341 & Δαιρπφελδ 2, Αθήνα, ΤΚ 11144